Certificering NEN 4400-1  


Boeket Team BV beschikt over het NEN 4400-1 certificaat.
De NEN 4400-1 norm bevat eisen voor het toetsen van uitzendondernemingen,
waardoor kan worden vastgesteld of een uitzendonderneming aan haar verplichtingen voldoet.

Indien een uitzendonderneming gecertificeerd is volgens deze norm, bent u als opdrachtgever
ervan verzekerd dat de uitzendonderneming voldoet aan:

Een correcte aangifte en afdracht van loonbelasting, betaling van omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.
Uitvoering van de identiteitscontrole en het juist administreren van identiteitsdocumenten;
De controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.
De gestelde eisen aan de personeels- en loonadministratie.
Criteria of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet, zoals het betalen van het in de bedrijfstak geldende loon

Goedgekeurde organisaties ontvangen een certificaat en worden opgenomen in het register.

 


VRO  

VRO is een onafhankelijke organisatie die bij Boeket Team de inspecties uitvoert met betrekking tot NEN-Certificering.
VRO is initiatiefnemer en heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de NEN 4400-1 en 2 norm.

Daarnaast voert VRO haar eigen Bijzonder Register met daarin door haar geïnspecteerde ondernemingen.

VRO verzorgt inspecties voor NEN 4400-1, NEN 4400-2 bij uitzendbureaus.

VRO bevordert eerlijke concurrentie onder opdrachtgevers, uitzendorganisaties en (onder)aannemers
en gaat fraude en illegaliteit tegen als het gaat om de factor arbeid in Nederland.
Dit doen zij onder meer door met hun dienstverlening de aandacht te vestigen op bonafide uitzendorganisaties.